MEETINGS

Follow-up meeting (Coimbra) – 29 and 30 – January – 2024

Follow-up meeting (online) – 28 – September – 2023

Follow-up meeting (online) – 1 – September – 2023

Follow-up meeting (online) – 10 – July – 2023

Follow-up meeting (online) – 29 – June – 2023

Follow-up meeting (online) – 4 – May – 2023

Follow-up meeting (online) – 3 – March – 2023

Kick-off meeting (Salamanca) – 16 – January  – 2023